Välkommen till AMOS 2

Nationell struktur för omhändertagandet och behandlingar av tonåringar med svår fetma

Projektet AMOS 2 har som huvudsyfte att ta fram behandlingsriktlinjer för ungdomar med svår fetma. Idag finns det i vårt land stora regionala skillnader i vården av ungdomar. Vår målsättning är att behandlingsriktlinjerna ska vara optimala, individanpassade och evidensbaserade. Vi riktar oss till ungodmar i åldern 12 till 18 år.

Hemsidan riktar sig dels till ungdomarna som ingår i projekt AMOS 2. Den riktar sig också till vårdgivare som regelbundet kommer i kontakt med dessa ungdomar och till familjer, som vill veta mera om projektet och eventuellt ta en kontakt med ansvariga i team AMOS 2.

Föreläsningarna från symposiet ”Adolescents with severe obesity - what to do?”

Symposiet arrangerades den 3 september 2014 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Finns nu på film!

AMOS-projektet i P1

AMOS-projektet uppmärksammades idag av bland annat Sveriges Radios program P1 Morgon.