Information

Här hittar du länkar till bra hemsidor. Där kan du lära dig mer om barnfetma.

Sundare barn

Föräldrainitiativet Sundare Barn erbjuder utbildning till föräldrar till barn med övervikt i hur de själva kan hjälpa sina barn på rätt sätt till en bättre och hälsosammare liv

På hemsidan hittar du praktiska tips och har också möjlighet att ställa frågor. Där finns också inspelade intervjuer med läkare, sjuksköterskor, dietist, psykologer, sjukgymnast och forskare.  Sundare barn erbjuder också kostnadsfria seminarier

Riktar sig till föräldrar, personal eller andra intresserade

http://www.sundarebarn.se/

Stockholms Läns Landstings (SLL) handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Stockholms Läns Landsting är ett av de landsting runt om i Sverige som har tagit fram information i form av ett handlingsprogram för behandlare och övriga intressenter. Allt från följdsjukdomar till kost och motion i både preventivt och behandlande syfte. Omfattar vård av både vuxna och barn.

http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=1129

Handlingsprogram mot övervikt och fetma i Västra Götalandsregionen

Handlingsprogrammet har samlats i ett webbaserat beslutstöd, som inkluderar vårdprogram, ansvarsfördelning och kvalitetsindikatorer.

Beslutstödet riktar sig främst till vårdgivare och beställare inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter samt till idrottsföreningar och befolkningen i allmänhet.

Beslutstödet omfattar hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser som sträcker sig från mödrahälsovården och skolan till en effektiv

användning av fetmakirurgi som behandlingsmetod.

www.vgregion.se/beslutstodfetma

Vårdprogram från Region Skåne

http://www.skane.se/Public/SUS_extern/Verksamheter/Barnmedkliniken/Dokument/Barnovervikt/Vardprogram_barn%c3%b6vervikt_140210.pdf

Dietråd

Två dietister - Anna Hamilton och Joanna Lenner - har en mycket bra hemsida om goda matvanor. Där kan du hitta många råd och tips. Tyvärr har de tagit en lång paus sedan hösten 2013, men det finns en hel del material du kan ta del av.

www.matvett.se

Bra engelsk hemsida om kost och motion

Från England har vi hämtat den här sidan. Rolig sida, där du kan hitta mycket smått och gott.

www.nhs.uk/change4life/Pages/fun-generator.aspx