Remissförfarande

Nedan finner Du länkar till respektive centres remissförfarande för ungdomar som lider av sjuklig fetma

Göteborg

https://www.sahlgrenska.se/malgrupp/vardgivare/remissportalen/

Stockholm

Remisser som uppfyller kriterierna för projektdeltagande (vg se under flik Inklusionskriterier) kan skickas elektroniskt via Take Care alternativt till följande adress:

Rikscentrum Barnobesitas
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Röntgenvägen 3, plan 6
141 04 Huddinge

 

Malmö
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Barn--och-ungdomsmedicinska-kliniken/For-vardgivare-och-remittent/Overvikt---barn/